W chwili obecnej nie mamy planów hodowlanych na rok 2019.